GK Game News - шаблон joomla Продвижение
Menu       

BİZ KİMİZ?

Komünist Gençlik, her şeyden önce, bir kimliği belirtir. Bir zamanlar Mustafa Suphi'lerin, Nazım Hikmet'lerin, Harun Karadeniz'lerin ve daha nicesinin taşıdığı kimliği... Gericiliğin karanlığına karşı bilimsel ve özgür düşünceyi savunan, sanatta-felsefede nitelikli olanı arayan, insanlar arasında siyasal ve toplumsal eşitliğin sağlanabileceğine inanan ve bütün bunlar doğrultusunda bu topraklarda sosyalizmin kuruculuğu misyonunu üstlenen bir gençlikten söz ediyoruz. Komünist Gençlik kendisini okullarla sınırlamaz; işçileşmenin öğrencilikte başladığını ve mezuniyetin işsizlikle ya da düşük ücretle çalışmayla aynı anlama geldiğini bilir. Bu kıskaçtan kurtulmanın yolunu, dünyamızı ve insanlığı tüketen kapitalist yağmanın durdurulmasında ve eşitlikçi bir toplumsal düzenin kurulmasında görür. Yaşam koşulları ve toplumdaki konumu gereği Komünist Gençlik kendisini işçi sınıfının öne çıkan bir parçası, gerici cehalete karşı verilen Aydınlanma mücadelesinin kararlı unsuru olarak anlamlandırır.

AYDINLANMA MÜCADELESİ VE KOMÜNİST GENÇLİK

Aydınlanma düşüncesi; örgütlü bir toplum istemeyen, aklıyla değil korkularıyla düşünen, yüreğiyle değil cebiyle karar veren, insanın bilinçli eylemini seçim sandıklarına daraltarak halk çobanlığına soyunan “seküler” gericilerin omuzlarında yeniden yükselemez. Aydınlanma en başta insan, insan aklı demektir. Mücadelenin bu dünyada geçtiği düşüncesinin insan aklını özgür bırakmasıdır. Artık dünyayı insan değiştirecektir! Ancak tek bir insan değil, insanlar… Bir azınlık değil, halkın kendisi… Komünizm iktidarın kayıtsız şartsız emekçi halka verilmesini talep eden, bu yolla insanlığın özgür gelişiminin önündeki sosyo-ekonomik engellerin ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir siyasal hareket olarak bu düşüncenin devamcısıdır. Aydınlanmacılık, kimliğimizin ayrılmaz parçasıdır ve o, ancak bizim ellerimizde gerçek anlamına kavuşur.

GENÇ İŞÇİLER VE KOMÜNİST GENÇLİK

Komünist Gençlik, güvencesiz ve esnek istihdam koşullarında çalıştırılan genç işçileri sermaye düzenine karşı sosyalist iktidar kavgasına kazanmayı hedefler. Bugünün Türkiyesi’nde gençler öğrenim görürken çalışmakta, AKP tarafından getirilen 4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte ekmek kavgasına katılma yaşının düşmesine düzen tarafından da zemin hazırlanmaktadır. Bunun yanı sıra barlarda, kafelerde, setlerde, plazalarda ve daha pek çok iş sahasında öğrenci gençlikle ortak kültürel, ideolojik kodlara, eğilimlere sahip genç işçiler çalışmaktadır. Komünist Gençlik, özellikle büyük kentlerde yoğunlaşan bu toplumsallığın taleplerinin ve toplumsal çıkarlarının siyasi temsilcisi ve örgütleyicisidir. Gericiliğin karanlığıyla uyuşmayan, kapitalist sömürünün birinci dereceden muhatabı olan genç işçilerin istihdam koşullarının yarattığı örgütlenme zorluklarını yaratıcı yollarla aşmak ve kent merkezlerinde güçlü bağlar ve mevziler inşa etmek sosyalizm mücadelesinde olmazsa olmazdır.

ÖĞRENCİLER VE KOMÜNİST GENÇLİK

Öğrenciler geleceğin işçileridir. Peki, sadece geleceğin mi? Öğrenciler eğitim giderlerini karşılayabilmek için çalışmakta, Kredi Yurtlar Kurumu’na borçlanmakta, henüz okurken işçileşmektedirler. Tek başına bu gerçek bile öğrenci gençliğin sınıf mücadelesinde safını nerede tutması gerektiğine işaret etmektedir. Ancak bunun ötesi de var. Sermaye iktidarlarının istediği insanın yaşamının ucuz, ekmeğin pahalı olduğu ama herkesin “buna da şükür” dediği bir Türkiye’dir. Dinci gericilikle insan aklını kötürümleştirmek, uyuşturulan insanın “kader”ini kapitalist üretimin ihtiyaçları doğrultusunda yazmak… Gençler gelecek kaygısı duymakta haklılar. Bu kaygının kaynağını öğrenim görüyor olmalarının sağladığı avantajla; bilimle, kitapla eşelemeye başladıklarında işin aslını kavrıyorlar. Üstelik dinci gericilikle, biat kültürüyle, badem bıyıklı örümcek kafalarla kavga etme yaşı 10’a inmiş bulunuyor. Çocuk yaşlardan itibaren öğretmen kisvesindeki imamların dayatmalarına maruz kalan, özgürce ve içinden geldiği gibi yaşamak isteyen gençler gericilikle kan uyuşmazlığı yaşıyorlar. Komünist Gençlik, üniversitelerde ve liselerde öğrencilerin arasında dogmatizme karşı özgür düşünceyi büyütür ve sosyalist siyaseti yaygınlaştırır.

KOMÜNİZM DÜNYANIN GENÇLİĞİDİR

Komünist Gençlik, uluslararası komünist gençlik hareketinin bir parçasıdır. Emperyalist barbarlığa karşı, sosyalizm için dünya çapında verilen mücadeleler zincirinin ülkemizdeki halkasını temsil eder. Emperyalist saldırıları, dünya çapında sürdürülen emek düşmanı politikaları, İMF’yi, NATO’yu, AB’yi farklı milletlerden yoldaşlarımızla birlikte göğüslemek, sermaye iktidarlarının savaş politikalarına karşı kardeşlik köprüleri kurmak “bizim işimiz”dir. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki komünist gençlik örgütleriyle iletişim ve dayanışma halindeyiz.

BİZE KATIL

Eğer bu mücadelenin parçası olmak istiyor ve Sosyalizm Programı’nı benimsiyorsan, sen de Komünist Parti’li gençlerin taşıdığı kimliğin parçası ol. Korkma, Boyun Eğme. Ülkemizi karanlıktan, boyunduruktan, yağmadan birlikte kurtaralım.